KOLĘDA 2019 – 2020 - kolędy bez oznaczenia godziny rozpoczynają się zawsze o godz. 15:00.

27.12 – Zaroślak ( od p. Orłowskich do p. Rzeźnikowskich).
28.12 - Zaroślak (do p. Bajera) - g.12:00
29.12 – Kijewo Szl. od p. Wereszcz. do Dworca – od g.13.00.
30.12 – Szymborno – Gospodarze – od g. 12.00.
  2.01 -  Sztokowo  - g. 13:00.
  3.01 – Szymborno – wieś.
  4.01 - Kijewo Os. od p. Fritz do p. Mondrz. - g.13:00.
  5.01 – Kijewo od p. Kołodziej do p. Baranowskich – g.14:00
  6.01 - Kijewo od p. Zimerman– g.14:00.
  7.01– Kosowizna – stare bloki.
  8.01 – Bągart, od p. Zięba, wieś Bągart do p. Rusak.
  9.01 – Warszawka – Kijewo Szlach. do p. Kańskich.
10.01 – Kijewo – Osiedle – od p. Kańskich do końca i nr 42.
11.01 – Kosowizna od p. Michalik –  g. 13.00.
13.01 -  Kosowizna – nr 18.
14.01 -  Kosowizna – nr 20.
15.01 – Kijewo od Szkoły do Ośrodka Zdrowia. 
16.01 – Kijewo Szl. od p. Buczkowskich do Parku.
17.01 – Napole.
18.01 – Kijewo od p. Reckich do p. Skrzeszewskich – g.13:00.
19.01 -  Kosowizna - nr 16  - g. 14:00.
20.01 – Dorposz od p. Szukały.
21.01 – Dorposz od p. Muszyńskiej do p. Drzewieckich.
22.01 -  Płutowo od Gajówki i blok.
23.01 – Płutowo do Pałacu.
24.01 -  Płutowo od Figury.
25.01 – Bągart, od p. Mrzygłód do p. Dudek –  g. 12:00.
26.01 – Kolęda na życzenie. g. 14:00.